ardenne
Musée du Malgré-Tout
Musée du Malgré-Tout
logo
Drop-Down Navigation: Touch-Friendly and Responsive demo by Osvaldas Valutis

De hoek voor de vorser

Toegang tot de collecties

Gratis toegang tot de collecties en de reserves van de Musée du Malgré-Tout wordt toegestaan aan :

  • studenten in BA of MA, in het kader van hun cursussen en onderzoek,
  • aspiranten, doctorale en postdoctorale studenten,
  • Belgische en buitenlandse onderzoekers.

De toegang is enkel op afspraak en kan maar toegestaan worden na de ondertekening van de overeekomst voor toegang en studie ("convention d'accès et d'étude de collections"). De aanvraag moet worden ingediend via e-mail ten minste 15 dagen voor de gewenste dag met Claire Bellier, conservator. Het ingevulde en ondertekende formulier moet worden teruggestuurd per e-mail naar Claire.bellier@cedarc-mmt.be, per fax naar (0032) 60 39 04 70 of per post op 28 Rue de la Gare B-5670 Treignes. Speciale verzoeken (foto's, fotokopieën van documenten...) zijn onderworpen aan de goedkeuring van de conservator.

Toegang tot bibliotheken

De toegang tot de bibliotheek is gratis voor leden van heet steuncomité van de Musée du Malgré-Tout. Het verzoek tot toegang moet worden gedaan via telefoon of e-mail aan Antoine Leblon (bibliotheque@cedarc-mmt.be), belast met de bibliotheken, ten minste één week voor het bezoek. Zonder lidkaart, zal een toegangsovereenkomst bij aankomst van de aanvrager worden ondertekend.

Reizende tentoonstellingen

Zoekt u een tentoonstelling voor uw instelling? Ontdek onze reizende tentoonstellingen.