ardenne
Musée du Malgré-Tout
Musée du Malgré-Tout
logo
Drop-Down Navigation: Touch-Friendly and Responsive demo by Osvaldas Valutis

Bibliotheek

bibliotheque

De Cedarc heeft in de loop der jaren een bibliotheek ingericht rijk aan meer dan 3400 werken en 350 wetenschappelijk tijdschriften, van nationaal en internationaal niveau. Via een breed netwerk van uitwisselingen met 108 musea en wetenschappelijke instellingen, maakt deze bibliotheek regelmatig nieuwe aanwinsten. Dit netwerk zorgt er ook voor dat onze publicaties kunnen gelezen worden door professionelen en studenten in 19 landen. In functie van de thema's van onze tentoonstellingen en van onze animaties, van het type opgravingen of onderzoek, verkrijgt de Cedarc de nodige referentiewerken wat betreft de prehistorische en Gallo-romeinse archeologie van de regio "Entre-Sambre-et-Meuse" en de aangrenzende gebieden. Bovendien is de bibliotheek geabonneerd op verschillende tijdschriften : Bulletin de la Société Préhistorique Française, Bulletin of the Society of Primitive Technology, Archéologia, Nouvelles de l'Archéologie...

Om aan de jongeren uitgebreide informatie ter beschikking te stellen, is de bibliotheek ook geabonneerd aan Arkéo-Junior en koopt ze regelmatig pedagogische publicaties.

livre

In deze bibliotheek is er ook een videotheek met honderden cinematografische documenten in verband met archeologie, en een diatheek met meer dan 5000 dia's, die thans geïnformatiseerd worden.

Voor toegang tot de bibliotheek, kunt u de "hoek voor de vorser" raadplegen.

De lijst met boeken beschikbaar in de bibliotheek is downloadbare voor excel of FileMaker Pro.